Kotimaa

Tilastokeskuksen resurssipula paikattava

By 24.8.2020 No Comments

Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Jussi Saramo on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Tilastokeskuksen toimitusajoista. Saramon mukaan Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden aliresursointi on ristiriidassa hallitusohjelman tiedolla johtamisen periaatteen kanssa.

Saramo toteaa Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden kärsivän resurssipulasta. Resurssipula on johtanut tietoaineistojen toimitusaikojen venymiseen kestämättömiksi. Aineistoja saattaa pahimmillaan joutua odottamaan vuoden, ja aineistojonojen vuoksi tutkimustulosten saamiseen voi kulua jopa yli kaksi vuotta.

– Miten hallitus aikoo varmistaa, että päätöksenteon tueksi saadaan tuotettua yhä enemmän tutkittua tietoa? Kuinka Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden resursointia parannetaan vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin?, Saramo kysyy kirjallisessa kysymyksessään.

Suomen nykyinen hallitus painottaa toiminnassaan aivan erityisesti tutkimustietoon pohjautuvaa laadukasta päätöksentekoa, Saramo muistuttaa.

Tilastokeskus toimii valtiovarainministeriön tulosohjauksessa. Ministeriö asettaa tutkijapalveluille tulostavoitteita, jotka liittyvät käyttölupahakemusten määrään ja aineistotoimitusten tavoiteaikoihin. Uusimmassa tulossopimuksessa tavoitteet nousivat sekä määrän että toimitusaikojen suhteen, mutta tehtävien suorittamiseen ei kohdennettu lisäresursseja.

Tilastokeskus toteutti tutkijapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn vuonna 2018. Kriittistä asiakaspalautetta tuli hakuprosessin kokonaispituudesta ja henkilöstöresurssien riittävyydestä.

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan