Jussi Saramo

Vänstern | Nyland

114

Jussi Saramo

Jussi SaramoKandidat i riksdagsvalet i Nylands valkrets

  • 43 år gammal riksdagsledamot och Vänsterförbundets riksdagsgruppens ordförande
  • Utbildningsminister 12 / 2020 – 7 / 2021
  • Medlem i stora utskottet
  • Medlem i utrikesutskottet
  • Vanda stadsfullmäktige ledamot
  • Välfärdsområdesfullmäktige i Vanda och Kervo välfärdsområde
  • Ledamot i Borgå stadsfullmäktige 2000-2008

Jussi har omfångsrik erfarenhet av att jobba för ett mer jämställt samhälle, både i politiken och inom medborgarorganisationer. Under Li Anderssons familjeledighet jobbade Jussi som utbildningsminister och var medlem av de fem partiledare i regeringen. Som minister var Jussi också ansvarig över finansutskottet, försvarsutskottet, miljöutskottet och EU-ministerutskottet.

Efter Anderssons återkomst från familjeledigheten till utbildningsminister, valdes Jussi till Vänsterförbundets riksdagsgruppens ordförande.

Jussi bor i Vanda med sin partner och två barn.

En teckning av ett leende hjärta ovanför händerna

Varje röst är viktig!

Jussi har haft en mycket viktig roll i att ändra Finlands riktning till det bättre genom att förstärka välfärdsstaten istället för att implementera mera och mera nedskärningar.

Den nuvarande regeringen har till exempel introducerat lagstiftning som säkerställer mer personal till småbarnspedagogiken och servicen för äldre, utökat resurserna till alla utbildningsnivån, utökat mängden av familjeledighet för pappor, tagit isär den orättvisa aktiverings modellen för de arbetslösa, utökat folkpensionen och nått rekordhöga sysselsättningstal.

Det finns mycket mer som behövs göras. Både statsskulden och hushållsskulden måste minskas. Den offentliga ekonomin måste stabiliseras genom att bli av med kryphålen i beskattningen, inte genom att skära från tjänsterna och välfärden. Detta arbete görs tillsammans, varje röst är viktig.