Eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Jussi Saramo on vasemmistoliiton toisen kauden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Hän toimi opetusministerinä ja hallitusta johtavan viisikon jäsenenä joulukuusta 2020 heinäkuuhun 2021.

Jussin into maailman parantamiseen syttyi 15-vuotiaana Brasiliassa vietetyn kuukauden aikana, kun eriarvoisuus muurien eri puolilla asuneen köyhälistön ja eliitin välillä kävi ilmeiseksi. Siitä asti Jussi on toiminut pohjoismaisen hyvinvointivaltion vahvistamiseksi Suomessa ja oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi koko maailmassa.

Brasiliassa myös luonnon monimuotoisuuden tuhoaminen herätti, kun valtavat alueet sademetsää oli muutettu yhden ainoan lajin käsittäviksi lähes kuolleiksi puupelloiksi. Nuorena syttynyt vaikuttamisen kipinä on vienyt Jussin monenlaiseen järjestö- ja puoluetoimintaan, Vantaan ja Porvoon kaupunginvaltuustoihin sekä eduskuntaan.

Tällä hetkellä Jussi asuu Vantaan Tikkurilassa yhdessä puolisonsa ja kahden tyttärensä kanssa. Ennen eduskuntaan valitsemistaan Jussi on työskennellyt monenlaisissa työtehtävissä kiinteistönhuollosta nuorisotyöhön ja ministerin erityisavustajaksi. Eduskuntaan Jussi valittiin Solaris-lomien toiminnanjohtajan paikalta, jossa hän oli mukana järjestämässä vuosittain yli 10 000 vähävaraiselle tuettua lomaa kotimaassa.

Jussi ei ole yhden asian poliitikko, vaan hahmottaa vapaaehtoistöidensä, aiemman työuransa ja poliittisten tehtäviensä ansiosta yhteiskuntaa laaja-alaisesti.

”Velkaantuminen saatiin laskuun onnistuneella elvytyksellä ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Oikeistohallituksen tultua valtaan velkaantuminen kääntyi rajuun kasvuun – osin siksi, että työttömyyden annetaan kasvaa, osin siksi, että suurituloisimmille, sijoittajille ja yrityksille annetaan suuria veronalennuksia – jopa suurempia kuin tehdyt rajut leikkaukset pienituloisilta.

Tasapainottamista ei pidä yrittää hyvinvointivaltiota leikkaamalla, vaan tukkimalla pääomatulojen verotuksen porsaanreiät. Missään muualla maailmassa ei ole Suomen kaltaista miljardin euron verotukea rikkaimmille ja siitä on luovuttava.”


TALOUS
on Jussin vahvinta osaamista. Ministerinä Jussi oli talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäsen. Eduskunnassa Jussi on vaikuttanut valtiovarainvaliokunnassa, sen verojaostossa sekä varajäsenenä talousvaliokunnassa.

Oikeudenmukaisempaa taloutta ajavan Suomen Attacin puheenjohtajana Jussi oli 2009–2010 ja vasemmistolaisten ekonomistien verkoston koordinaattorina 2009–2016. Valtionvarainministeriöstä vastaavana erityisavustajana Jussi toimi 2011–2014.

Liiketalouden tuntemusta Jussilla on kaiken kokoisten yhtiöiden hallituksista aina Tradeka-yhtiöistä Veikkaukseen, Alkuasuntoihin ja Vantti Osakeyhtiöön.

”Suomen vauraus on suurelta osin tasa-arvoisen koulutuspolitiikan ansiota. Pienenä maana voimme pärjätä vain, kun ketään ei jätetä, vaan jokaiselle tarjotaan aito mahdollisuus ja tuki opiskella ja kouluttautua.

Suomalainen peruskoulutus on yhä maailman kärkeä, mutta koulutuksen kunnianpalautusta on jatkettava ja siten käännettävä yli kymmenen vuotta jatkunut oppimistulosten heikentyminen. Korkeakoulutuksen lisäämistä on myös jatkettava jotta nuoret ikäluokat olisivat taas aiempia koulutetumpia.”

 

KOULUTUS on ollut Jussin sydäntä lähellä kaupunginvaltuustotyössä. Toimiessaan opetusministerinä Jussi vei määrätietoisesti eteenpäin nykyisen hallituksen linjaamaa koulutuksen kunnianpalautusta ja vasemmiston työtä johtavana koulutuspuolueena.

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen, kaikkien lasten oikeus täyteen varhaiskasvatukseen, kuraattorien ja koulupsykologien määrän lisääminen, koulukiusaamisen vastainen työ ja nuorten pysyminen sekä innostus lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa ovat olleet Jussille tärkeitä.

”Jokaisen on voitava luottaa, että Suomi palaa hyvinvointivaltioksi, eikä ketään jätetä oman onnensa nojaan. Terveys- ja hoivapalvelut eivät saa olla lompakon paksuudesta kiinni, vaan jokainen on kohdattava yksilöllisinä tarpeineen. Se edellyttää enemmän henkilökuntaa, joka saavutetaan ainoastaan kunnollisella palkkauksella ja työolosuhteilla.”

 

TERVEYS JA HOIVA ovat olleet osa Jussin työtä valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston jäsenenä sekä kaupungin- ja hyvinvointialueen valtuutettuna. Intohimoisesta suhtautumisesta asiaan kertoi, kun Vantaalla suunniteltiin suurimman osan terveysasemien sulkemista, oli Jussi mukana kaduilla keräämässä kuukauden aikana yli 30 000 nimeä terveysasemat pelastaneeseen adressiin.

”Kenenkään ei pidä joutua pelkäämään. Ei koulukiusaamista, ei sotaa tai ilmastonmuutosta, eikä heitteillejättöä sairauden tai työttömyyden kohdatessa. Turvallisuutta ei voi rakentaa vahvimman ehdoilla, jonka takia on toimittava yhdessä myös kansainvälisesti ja puolustettava heikommassa asemassa olevaa.

Pohjoismaat ovat Suomelle tärkeimmät kumppanit, joiden kanssa meillä on aina yhteiset päämäärät. Suomen on Naton jäsenenäkin otettava rooli, jossa emme uhkaa ketään, emmekä osallistu suurvaltojen laittomiin sotiin. Vastuullista on pitää jatkossakin kiinni ydinaseettomasta pohjolasta ja keskittyä oman alueemme vakauden rakentamiseen.”

 

ULKO- JA TURVALLISUUS -politiikan johtamiseen Jussi osallistui tasavallan presidentin johtamassa ministerivaliokunnassa. Ministeriyden jälkeen Jussi valittiin eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaan, jonka jäsenenä hän on ollut rakentamassa Pohjoismaisten vasemmistopuolueiden parlamentaarikkojen yhteistyötä, joka on aiempaa tärkeämpää nyt kun kaikki Pohjoismaat ovat Naton jäseniä.

”Kaikki suuret haasteet luonnon monimuotoisuuden katoamisesta ilmastonmuutokseen ja sotiin edellyttävät vähintään eurooppalaista yhteistyötä. Maailmanlaajuisissakin kysymyksissä EU on ratkaiseva toimija, toisin kuin pieni Suomi. On nähtävä, että nämä haasteet eivät ole irrallaan kauppapolitiikasta ja suurvaltojen oman edun ajamisesta – siksi maailma pelastuu ainoastaan tuomalla demokratia rajoittamattoman kapitalismin tilalle.”

 

EUROOPPA -politiikassa Jussi on poikkeuksellisen hyvin verkostoitunut. Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnassa Jussi keskittyi oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien puolustamiseen. Aiemmin Jussi toimi seitsemän vuotta Euroopan Vasemmistopuolueen hallituksessa, seurasi ministerin erityisavustajana EU-ministerivaliokuntaa sekä ulkoministeriötä ja työskenteli europarlamentaarikon avustajana.