Tehdään Suomesta hyvä kaikille, ei harvoille

Ketään ei jätetä

Turvaa yhteisillä palveluilla

Yhteiset palvelut ovat hyvinvointivaltion ydin ja ne järjestetään parhaiten ilman tarvetta taloudelliseen voittoon. Kaikkien on voitava tuntea olonsa turvalliseksi – jokaisen lapsen pitää saada hyvä päiväkoti ja koulu, jokaisen sairaan pitää voida luottaa laadukkaaseen terveydenhoitoon ja jokaisen vanhuksen arvokkaaseen hoivaan.

 • Toteutetaan Sote-uudistus ihmisten eikä suuryritysten ehdoilla. Luukulta toiselle pompottelu ja pitkät jonot lopetetaan rakentamalla hoito sairaanhoitopiirien ympärille.
 • Vanhusten ja vammaisten hoivan lakisääteistä mitoitusta parannetaan sekä kotihoidossa että palvelutaloissa, jotta hoitajilla on aikaa inhimilliseen hoitoon ja kohtaamiseen.
 • Pienennetään päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja, jotta jokainen lapsi saa tarvitsemansa avun ja huomion.
 • Sosiaaliturvaa uudistetaan kohti perustuloa niin, että byrokratia vähenee ja työtä kannattaa aina ottaa vastaan.

Kaikki mukaan

Oikeudenmukainen talous ja työelämä

Suomi menestyy osaamisella ja turvallisella työelämällä, ei kilpailemalla kohti pohjaa huonommilla työehdoilla ja pienemmillä palkoilla. Parasta talouspolitiikkaa on mahdollistaa hyvinvoinnin jakautuminen laajalle. Verotusta on yksinkertaistettava ja tukittava vaurauden vuoto veroparatiiseihin. On hylättävä Suomessa aiemmin harjoitettu politiikka, jossa ylikuumennetaan taloutta nousukaudella veronalennuksilla ja laskukaudella syvennetään työttömyyttä leikkauksilla. Oikeiston talousmalli tulee kalliiksi rakennetyöttömyytenä, matalampina verotuloina ja korkeampina rakentamisen kustannuksina.

 • Rikkaimpien listaamattomien yritysten omistajia aletaan verottaa kuten muitakin – nykyinen rikkaimpien suosiminen kasvattaa tuloeroja ja ohjaa omistajia kerryttämään varallisuutta työllistävien investointien sijaan.
 • Edistetään EU-tasolla aktiivisesti yhtenäistä ja yhdistettyä yritysveropohjaa sekä eurooppalaista minimiyhteisöverokantaa.
 • Säädetään laki, joka turvaa jokaiselle työntekijälle hänen niin halutessaan elämiseen riittävän määrän työtunteja – silpputyön on oltava työntekijän itse pyytämä poikkeus.
 • Luovutaan byrokraattisesta aktiivimallista ja työvoimapoliittisista karensseista.
 • Parannetaan pienyrittäjien asemaa työttömyysturvan ennakkopäätösjärjestelmällä, nostamalla alv-velvollisuuden alaraja 30 000 euroon ja ulottamalla työttömyysturvan suojaosa kaikkiin tuloihin.
 • Lisätään perhevapaita ja mahdollistetaan niiden tasaisempi jakaminen 6+6+6-mallilla.
 • Luodaan eläkkeisiin joustava indeksi siten, että pienimmät eläkkeet nousevat vuosittain täydellä palkka- tai elinkustannusindeksillä, kumpi vain on suurempi, ja suurimmat eläkkeet pysyvät ennallaan.

Yhteinen ympäristö

Monimuotoisuus, ilmasto ja rauha

Luonnon monimuotoisuuden vähentymistä ja ilmastonmuutosta vastaan on toimittava kaikessa politiikassa, ei voida odottaa että joku muu hoitaa ongelmat. Suomen on oltava eturintamassa rakentamassa kestävää tulevaisuutta ja odotettava samaa myös muilta. Sotilaallisesti liittoutumattomana olemme uskottava tulevaisuuden rakentaja myös rauhanvälityksessä.

 • Säädetään laki kivihiilen energiakäytön lopettamisesta vuoteen 2025 mennessä.
 • Lopetetaan turpeen verotuki.
 • Luodaan EU:iin hiiliverot ja estetään työpaikkojen ja päästöjen vuoto EU:n ulkopuolelle vastaavan suuruisilla hiilitulleilla.
 • Uusitaan kaivoslakia niin, että maanpinnan alapuoliset uusiutumattomat luonnonvarat kuuluvat jatkossa lähtökohtaisesti yhteiskunnalle.
 • Lasketaan joukkoliikenteen lipunhintoja lisäämällä joukkoliikennetukea.
 • Rakennetaan junarata lentokentältä Sipoon kautta Porvooseen ja siitä Kymenlaaksoon sekä ”tunnin juna” Espoosta Lohjan kautta Turkuun.
 • Uudistetaan metsätalouden tuet kannustamaan monipuolisiin metsänhoitomenetelmiin ja maataloustuet parantamaan monipuolisesti ympäristön suojelua.
 • Säädetään yritysvastuulaki, joka velvoittaa yritykset huomioimaan toimintansa ihmisoikeusvaikutukset globaalisti.
 • Ohjataan kehitysyhteistyövaroja vastuullisemmin tärkeimpänä kriteerinä kohdemaan kestävä kehitys lyhytnäköisten yritystukien sijaan.
 • Lopetetaan asekauppa sotaa käyvien maiden kuten Saudi-Arabian, Turkin, Yhdistyneiden Arabiemiraattien ja Israelin kanssa.