Toimivat terveyspalvelut

Hyvinvointivaltio on maailman parhaimmaksi osoittautunut järjestelmä, mutta terveyspalveluiden osalta Suomi on jäänyt hyvinvointivaltioiden kelkasta. Osalla Vantaan terveysasemista jonot ovat kohtuuttomia ja ihmisiä pompotetaan luukulta toiselle. Järjestelmä on tehoton ja suosii suurituloisia. Terveyspalvelumaksuja Suomessa maksetaan keskimääräistä enemmän ja Vantaa on korottanut niitä samaan aikaan, kun Helsinki luopui terveyskeskusmaksuista kokonaan. Meillä on varaa parempaan!

– Terveyspalveluiden jonoja on lyhennettävä
– Vantaan on otettava Helsingistä mallia ja poistettava terveyskeskusmaksut
– Turvallinen ja arvokas vanhuus kaikille riittävällä hoitajamitoituksella
– Ennaltaehkäisevään lastensuojeluun ja perhetyöhön kunnon resurssit

 

Turvalliset koulut ja päiväkodit

Kouluihin ja päiväkotien varhaiskasvatukseen panostaminen on sijoitus vantaalaisten hyvinvointiin ja koko Suomen tulevaisuuteen. Kaikille yhteiset tasa-arvoiset palvelut tasoittavat perhetaustoista aiheutuvia eroja ja parantavat oppimistuloksia. Koulujen on oltava turvallisia jokaisessa Vantaan kaupunginosassa.

– Ryhmäkokojen on oltava pieniä jokaisessa koulussa ja päiväkodissa
– Kaikille lapsille pitää palauttaa oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen – erottelubyrokratia estää vanhempien työn vastaanottamista ja johtaa älyttömyyksiin, kuten aamupuurojen epäämisiin
– Sisäilmaongelmaiset koulut on välittömästi korvattava uusilla tai korjattava kunnolla – terveitä kouluja ei pidä lakkauttaa

 

Asumisen ja joukkoliikenteen hinnat kuriin

Vantaan on rakennettava paljon nykyistä enemmän omia vuokra-asuntoja. Se on paitsi taloudellisesti kannattavaa myös ainoa keinoa laskea kohtuuttoman kallista asumisen hintaa. Joukkoliikenteen lipunhintoja on myös alennettava – ei ole oikein maksattaa Espoon metron ongelmia kaikilla joukkoliikenteen käyttäjillä. Joukkoliikenteen on oltava toimivaa ja asioille on päästävä myös kävellen tai pyörällä.

– Vuokra-asuntoja on rakennettava nykyistä enemmän ja kaavoitettava enemmän myös omistusasuntoja
– Joukkoliikenteen lipunhintoja on laskettava
– Joukkoliikenteen on oltava sujuvaa, Vantaa ei saa hyväksyä esimerkiksi Hakunilan bussien päätepysäkiksi Mellunmäkeä

 

Järkevä taloudenhoito

Suomessa ja erityisesti Vantaalla on alettu uskoa, että vastuullinen taloudenpito tarkoittaa loputonta säästämistä ja leikkaamista. Todellisuudessa leikkauksilla saadut säästöt tulevat usein todella kalliiksi, kun ihmisiä syrjäytetään yhteiskunnasta työttömiksi, eriarvoisuus kasvaa sekä periytyy ja julkista omaisuutta hoidetaan huonosti.

– Vantaalla pyritään olemaan suurten kaupunkien halvin joka palvelussa – jatkossa pitää pyrkiä olemaan yksi parhaista
– Kunnallisverotuksen on oltava riittävä hyvinvointivaltion palveluihin. Valtio on vähennyksillä leikannut kunnallisveron todellista tasoa niin paljon, että meillä on varaa nostaa sitä maltillisesti
– Vantaa ei saa jatkaa Kreikkaa aiemmin hallinneiden puolueiden kaltaista kirjanpitoa, jossa velka kikkaillaan pois kunnan omasta kirjanpidosta kalliiksi tulevilla elinkaarimalleilla ja yhtiöittämisillä. Vantaan todellinen velka kohtuullinen ja esimerkiksi Espoota pienempi, eikä pakota meitä leikkauksiin.